Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD01515 - Tres fysikk 2020
 

 Timeoversikt høsten 2020

  
Onsdag: 12:15 - 14:00  (Rom D1-055/56, om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 08:15 - 10:00  (Rom Aud 1, om ikke annet er oppgitt)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
To 20 : Generell orientering. Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse.
Formelark, Fysikktabeller
On 26 : Kap. 1 - Bevegelse. Fart og akselerasjon. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene
  1. v=v0 + a·t
  2. s=v0·t + ½·a·t2
  3. s= ((v0 + v)/2)·t   
  4. v2 - v02 = 2·a·s     
kurve

To 27 : Utledning av formel: v2 - v02 = 2·a·s
 Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26

September
On 02 : Regn 1.21, 1.24, 1.25, 1.26
To 03 : Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Friksjon, Tyngdekraft. Se på oppgavene: 2.03, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25
On 09 : Fjærkraft. Regn oppgavene: 2.21, 2.22, 2.24, 2.25. Start på Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Se på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08
To 10 : Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.308, 3.309  
On 16 : Obligatorisk prøve. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i det vanlige rommet, til vanlig tid: D1-055/56 kl:12:15-14:00
To 17 : Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi, potensiell energi og effekt. Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08
On 23 : Videre på energi: Effekt. Mekanisk energi. Virkningsgrad. Se på oppgavene: 4.08, 4.12, 4.23, 4.26, 4.27
To 24 :  
On 30 :  

Oktober
To 01 :  
On 07 :  
To 08 :  
On 14 :  
To 15 :  
On 21 :  
To 22 :  
On 28 :  
To 29 :  

November
On 04 :  
To 05 :  
On 11 :  
To 12 :  
On 18 :  
To 19 :  

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2021
 

 Timeoversikt våren 2021

  
xxxdag: xx:15 - xx:00  (Rom ??, om ikke annet er oppgitt.)
yyydag: yy:15 - yy:00  (Rom ??, om ikke annet er oppgitt.)

 
Januar 2021
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  

Februar 2021
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  

Mars 2021
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  

April 2021
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  
xx :  
yy :  


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray
masse


 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller

 
 
Oppdatert av Erling Strand   17.09.2020
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold