Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD01515 - Tres fysikk 2020
 

 Timeoversikt høsten 2020

  
Onsdag: 12:15 - 14:00  (Rom D1-055/56, om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 08:15 - 10:00  (Rom Aud 1, om ikke annet er oppgitt)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
To 20 : Generell orientering. Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse.
Formelark, Fysikktabeller
On 26 : Kap. 1 - Bevegelse. Fart og akselerasjon. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene
  1. v=v0 + a·t
  2. s=v0·t + ½·a·t2
  3. s= ((v0 + v)/2)·t   
  4. v2 - v02 = 2·a·s     
kurve

To 27 : Utledning av formel: v2 - v02 = 2·a·s
 Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26

September
On 02 : Regn 1.21, 1.24, 1.25, 1.26
To 03 : Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Friksjon, Tyngdekraft. Se på oppgavene: 2.03, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25
On 09 : Fjærkraft. Regn oppgavene: 2.21, 2.22, 2.24, 2.25. Start på Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Se på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08
To 10 : Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.308, 3.309  
On 16 : Obligatorisk prøve. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i det vanlige rommet, til vanlig tid: D1-055/56 kl:12:15-14:00
To 17 : Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi, potensiell energi og effekt. Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08
On 23 : Videre på energi: Effekt. Mekanisk energi. Se på oppgavene: 4.08, 4.12, 4.23, 4.26, 4.27
Prøven er ferdig rettet, og vil bli delt ut i timen
To 24 : Mekanisk energi. Virkningsgrad. Se på oppgavene: 4.26, 4.27, 4.20
løsning 4.20(mp4), (pdf) - løsning 4.26(mp4), (pdf)
On 30 : kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.01, 5.02, 5.05, 5.06, 5.07, 5.09, 5.10, 5.304, 5.312

Oktober
To 01 : Se på oppgavene: 5.06, 5.07, 5.09, 5.10, 5.304, 5.312
On 07 : Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 5.304, 5.312, 5.316, 5.318, 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363  
To 08 : Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363    
On 14 : Obligatorisk prøve.  Prøven omhandler kap. 4 og 5. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i det vanlige rommet, til vanlig tid: D1-055/56 kl:12:15-14:00
To 15 : Kap. 6 Fysikk i væsker og gasser. Massetetthet, trykk Se på oppgavene: 6.02, 6.03, 6.06, 6.09  
On 21 : Trykk. Se på oppgavene: 6.06, 6.09. Oppdrift Se på oppgavene: 6.13, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21
To 22 : Se på oppgavene: 6.14, 6.17, 6.20, 6.21, 6.25, 6.26
On 28 : Se på oppgavene: 6.21, 6.25, 6.26.
To 29 : Kap. 7 Termofysikk Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.18 . Fast form, Væsker, Gasser

November
On 04 : Se på oppgavene: 7.11, 7.12, 7.14, 7.18, 7.20, 7,22 . Fast form, Væsker, Gasser.
To 05 : Se på oppgavene: 7.20, 7,22, 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341.
On 11 : Se på oppgavene: 7.318, 7.319, 7.324, 7.327, løsning 7.341(mp4) (pdf) 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, løsning 6.356(mp4) (pdf)  
To 12 : Se på oppgavene: 7.318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341, 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356  
On 18 : Obligatorisk prøve.  Prøven omhandler kap. 6 og 7. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i det vanlige rommet, til vanlig tid: D1-055/56 kl:12:15-14:00  
To 19 : Ingen undervisning. Juleferie  

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2021
 

 Timeoversikt våren 2021

  
Mandag: 12:15 - 14:00  (Rom D1-058, om ikke annet er oppgitt.)
Fredag: 12:15 - 14:00  (Rom D1-055/56, om ikke annet er oppgitt.)

 
Januar 2021
Ma 11 : Kap 8 - Lys  Se på oppgavene: 8.04, 8.07, 8.08, 8.12, 8.14, 8.21
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Fr 15 : Kap.9 - Bølger  Se på: 9.02, 9.03, 9.08, 9.09, 9.10, 9.12, 9.20, 9.21, 9.22       Interf      Youtube-wave
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link   ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Ma 18 : Kap. 9. Regn oppgavene: 9.22, 9.305, 9.314, 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333. 8.311, 8.312, 8.319
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link   ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Fr 22 : Obligatorisk prøve (på campus). Rom D1-055/56 kl:12:15-14:00. Prøven omhandler kap. 8 og 9. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.  
Ma 25 : kap. 10 - Atomfysikk Se på oppgavene: 10.03, 10.04, 10.06
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link ....noe av zoom-forelesningen ligger i Canvas...
Fr 29 : Se på oppgavene: 10.303, 10.311, 10.320, Kap. 11 Kjernefysikk. Se på oppgavene: 11.08, 11.09, 11.12, 11.19 og 11.20 Tavle-notater
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link ....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Februar 2021
Ma 01 : Se på oppgavene: 11.12, 11.19, 11.20, 11.306, 11.307, 11.318, 11.325, 11.334
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link  ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Fr 05 : Repetisjon av kap. 10 og 11. Regn oppgavene: 10.302, 10.309, 10.318, 10.330, 11.305, 11.314, 11.316, 11.317, 11.328
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Ma 08 : Den tidligere annonserte prøven utsettes til fredag 12
Ingen undervisning i dag  
Fr 12 : Obligatorisk prøve (på campus). Rom D1-055/56 kl:12:15-14:00.   Prøven omhandler kap. 10 og 11. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
Ma 15 : kap. 12 - Elektrisitet. Se på oppgavene: 12.03, 12.04, 12.06, 12.08, 12.11, 12.13, 12.20, 12.22, 12.24, 12.32 Tavle-notater
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Fr 19 : Kap. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. Elektronegativitet metaller. skall Se på oppgavene: 13.12, 13.27, 13.28, Tavle-notater
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
Ma 22 :   Kap 13. Oppgave: Anta at 44,0 [g] propan (C3H8) forbrenner. Hvor mye masse CO2 blir da dannet? Gå ut fra den balanserte likningen: C3H8 + 5·O2 -> 3·CO2 + 4·H2O. løsning Se på oppgavene 13.321, 13.334, 13.335, 13.338, 13.340, 13.341
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Fr 26 : Ingen undervisning 

Mars 2021
Ma 01 : Repetisjon kap.12 og 13. Se på oppgavene: 12.307, 12.312, 12.317, 12.321, 12.339
Undervisning via Zoom i dag: Join Zoom Meeting Zoom-link ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
Fr 05 : Obligatorisk prøve (på campus). Rom D1-055/56 kl:12:15-14:00. Prøven omhandler kap. 12 og 13. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.  
Ma 08 : ... undervisning/tressfysikk er ferdig 
Fr 12 : 1. ekstraprøve : Det er for dere som mangler, eller har strøket i prøve nr. 1, 2, 4 eller 5. Epost er sent til de det gjelder. vær obs på at denne epost må besvares. Det blir indivuelle prøver. I dag blir det gitt prøve nr. 1, 2, 4 og 5
Ma 15 :  
Fr 19 : 2. ekstraprøve : Det er for dere som mangler, eller har strøket i prøve nr. 3. Epost er sent til de det gjelder. vær obs på at denne epost må besvares. Det blir indivuelle prøver. I dag blir det gitt prøve nr. 3
Denne prøven blir utsatt. Ny tid vil komme
Ma 22 :  
Fr 26 :  
Ma 29 :  

April 2021
Fr 02 :  
Ma 05 :  
Fr 09 :  
Ma 12 :  
Fr 16 :  
Ma 19 :  
Fr 23 : 2. ekstraprøve : I dag blir det gitt prøve nr. 3. Det er for dere som mangler, eller har strøket i prøve nr. 3, som omhandler kap 6 og 7. Epost blir sent til de det gjelder. vær obs på at denne epost må besvares. Prøven blir på vanlig tid og sted: Rom D1-055/56 kl:12:15-14:00  


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray
masse


 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller

 
 
Oppdatert av Erling Strand   16.04.2021
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold