Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2021
 

 Timeoversikt høsten 2021

  
Mandag: 10:15 - 12:00  (Rom G1-063, om ikke annet er oppgitt)
Fredag: 10:15 - 12:00  (Rom E1-061, om ikke annet er oppgitt)
(Rom G1-065, E1-074, E1-042 og Aud5 vil også brukes. Følg med på timeplan)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
Ma 30 : Generell orientering. Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse.
Formelark, Fysikktabeller

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

September
Fr 03 : Kap. 1 - Bevegelse. Fart og akselerasjon. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene
  1. v=v0 + a·t
  2. s=v0·t + ½·a·t2
  3. s= ((v0 + v)/2)·t   
  4. v2 - v02 = 2·a·s     
kurve
Tavlenotater
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 06 : Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26
Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 10 : Regn Oppgavene 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26  

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 13 : Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Friksjon, Tyngdekraft. Fjærkraft. Se på oppgavene: 2.03, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 17 : (Rom Aud 5) Friksjon. Regn oppgavene: 2.22, 2.24, 2.25 .
Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Se på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08 

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom Aud 5 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 20 : (Rom E1-061) Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.307, 3.308, 3.309

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.  
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 24 : (Rom G1-065) Obligatorisk prøve. Obligatorisk oppmøte. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i G1-065 kl:10:15-12:00
Ma 27 : (Rom E1-061) Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi, potensiell energi og effekt. Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.

Oktober
Fr 01 :  
Ma 04 :  
Fr 08 :  
Ma 11 :  
Fr 15 :  
Ma 18 :  
Fr 22 :  
Ma 25 :  
Fr 29 :  

November
Ma 01 :  
Fr 05 :  
Ma 08 :  
Fr 12 :  
Ma 15 :  
Fr 19 :  
Ma 22 :  
Fr 26 :  

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2022
 

 Timeoversikt våren 2022

  
Xdag: ?:15 - ?:00  (Rom ???, om ikke annet er oppgitt.)
Ydag: ?:15 - ?:00  (Rom ???, om ikke annet er oppgitt.)

 
Januar 2021
X :  
Y :  
X :  
Y :  

Februar 2022
Y :

Mars 2022
Y :  
X :  
Y :  


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray
masse


 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller

 
 
Oppdatert av Erling Strand   20.09.2021
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold