Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
BRA veien 4
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

 
 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2021
 

 Timeoversikt høsten 2021

  
Mandag: 10:15 - 12:00  (Rom G1-063, om ikke annet er oppgitt)
Fredag: 10:15 - 12:00  (Rom E1-061, om ikke annet er oppgitt)
(Rom G1-065, E1-074, E1-042 og Aud5 vil også brukes. Følg med på timeplan)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
Ma 30 : Generell orientering. Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse.
Formelark, Fysikktabeller

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

September
Fr 03 : Kap. 1 - Bevegelse. Fart og akselerasjon. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene
  1. v=v0 + a·t
  2. s=v0·t + ½·a·t2
  3. s= ((v0 + v)/2)·t   
  4. v2 - v02 = 2·a·s     
kurve
Tavlenotater
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 06 : Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26
Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møe der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 10 : Regn Oppgavene 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26  

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 13 : Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Friksjon, Tyngdekraft. Fjærkraft. Se på oppgavene: 2.03, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 17 : (Rom Aud 5) Friksjon. Regn oppgavene: 2.22, 2.24, 2.25 .
Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Se på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08 

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom Aud 5 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 20 : (Rom E1-061) Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.307, 3.308, 3.309

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.  
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 24 : (Rom G1-065) Obligatorisk prøve. Obligatorisk oppmøte. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i G1-065 kl:10:15-12:00
Ma 27 : (Rom E1-061) Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi og potensiell energi . Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Oktober
Fr 01 : (Rom G1-065) Videre på energi: Effekt. Mekanisk energi. Se på oppgavene: 4.08, 4.12, 4.23, 4.26, 4.27

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ma 04 : (Rom E1-074) Mekanisk energi. Virkningsgrad. Se på oppgavene: 4.26 løsning 4.26(mp4), (pdf) , 4.27, 4.20 (løsning 4.20(mp4), (pdf), 4.336, 4.337, 4.363

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-074 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 08 : Ingen undervisning - Erling bortreist  
Ma 11 : Ingen undervisning - Erling bortreist
Fr 15 : (Rom E1-074) kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.01, 5.02, 5.05, 5.06, 5.07, 5.09, 5.10, 5.304, 5.312

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-074 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 18 : Løs oppgavene: 5.06, 5.07, 5.09, 5.10, 5.304, 5.312

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 22 : (Rom Aud 5) Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 5.304, 5.312, 5.316, 5.318, 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363  

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom Aud 5 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 25 : Obligatorisk prøve.  Prøven omhandler kap. 4 og 5. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i: E1-074 kl:10:15-12:00
Fr 29 : Prøven er ferdig rettet. Den vil bli delt ut i timen.
(Rom E1-074) Kap. 6 Fysikk i væsker og gasser. Massetetthet, trykk Se på oppgavene: 6.02, 6.03, 6.06, 6.09

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-074 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

November
Ma 01 : Oppdrift: Oppdriften er like stor som tyngdekraften på det som blir fortrengt. Tilstandslikningen: pV/T = konstant. Se på oppgavene: 6.13, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21, 6.25, 6.26

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 05 : (Rom E1-074) Løs oppgavene: 6.20, 6.21, 6.25, 6.26

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-074 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ma 08 : (Rom E1-074) Løs oppgave: 6.10

Kap. 7 Termofysikk. Fast form, Væsker, Gasser. Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-074 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 12 : (Rom E1-074) Løs oppgavene: 7.11, 7.12, 7.14, 7.18, 7.20, 7,22, 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341 (mp4).

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-074 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ma 15 : Løs oppgavene: 7.18, 7.20, 7,22, 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341 (mp4). 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356 (mp4)

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 19 : 7.327, 7.341 (mp4). 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356 (mp4)

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 22 : Ingen undervisning Vil være tilgjengelig på zoom for spørsmål (hvis ingen ber om undervisnng på klasserom)

Join Zoom Meeting Zoom-link  .  

Fr 26 : Obligatorisk prøve.  Prøven omhandler kap. 6 og 7. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i: E1-061 kl:10:15-12:00
To 2 des : Hent prøven på mitt kontor, D1-012, før kl:14:30  

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2022
 

 Timeoversikt våren 2022

  
Mandag: 12:15 - 14:00  (Rom G1-065, om ikke annet er oppgitt.)
Onsdag: 8:15 - 10:00  (Rom G1-063, om ikke annet er oppgitt.)

 
Januar 2022
Ma 10 : Kap 8 - Lys  Refleksjon1 Refleksjon2 Brytning1 Snell Snell2 Total-refl
Farger Prisme
Se på oppgavene:
8.04, 8.07, 8.08, 8.12, 8.14, 8.21

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Den primære undervisningen vil foregå på zoom. Jeg vil gjennomføre den på rom G1-065 (se timeplan).
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

On 12 : Se på oppgavene: 8.04, 8.07, 8.08, 8.12, 8.14, 8.21

Kap.9 - Bølger  Se på: 9.02, 9.03, 9.08, 9.09, 9.10, 9.12, 9.20, 9.21, 9.22

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Den primære undervisningen vil foregå på zoom. Jeg vil gjennomføre den på rom G1-063 (se timeplan).
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 17 : Interf   Interferens to bølger, Interferens to spalter, Interferensmønster, Interferensvei,
Interferensformel:  d·sinΘn= n·λ
Se på:
9.02, 9.03, 9.08, 9.09, 9.10, 9.12, 9.20, 9.21, 9.22

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

On 19 : Regn oppgavene: 9.22, 9.305, 9.314, 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333. 8.311, 8.312, 8.319

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ma 24 : Obligatorisk prøve.  Prøven omhandler kap. 8 og 9. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i: G1-065 kl:12:15-14:00 
On 26 : kap. 10 - Atomfysikk Se på oppgavene: 10.03, 10.04, 10.06

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ma 31 : Se på oppgavene: 10.303, 10.311, 10.320, 10.330, Kap. 11 Kjernefysikk. Se på oppgavene: 11.08, 11.09, 11.12, 11.19 og 11.20

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 


Februar 2022
On 02 : Se på oppgavene: 11.08, 11.09, 11.12, 11.19, 11.20, 11.306, 11.307, 11.318, 11.325, 11.334

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 07 : Repetisjon av kap 10 og 11.

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

On 09 : Ingen undervisning (hvis ingen spesiellt ber om det) (I så fall blir det skrevet her innen tirsdag 8 kl:16)

Eventuell undervisning vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Undervisningen vil foregå på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.  

Ma 14 : Obligatorisk prøve.  Prøven omhandler kap. 10 og 11. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i: G1-065 kl:12:15-14:00  
On 16 : kap. 12 - Elektrisitet. Se på oppgavene: 12.03, 12.04, 12.06, 12.08, 12.11, 12.13, 12.20, 12.22, 12.24, 12.32

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...  

Ma 21 : Kap. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. Elektronegativitet metaller. skall. Orbitaler Se på oppgavene: 13.12, 13.27, 13.28,

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...  

On 23 : Kap 13. Oppgave: Anta at 44,0 [g] propan (C3H8) forbrenner. Hvor mye masse CO2 blir da dannet? Gå ut fra den balanserte likningen: C3H8 + 5·O2 -> 3·CO2 + 4·H2O. løsning Se på oppgavene 13.321, 13.334, 13.335, 13.338, 13.340, 13.341

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...  

Ma 28 : Se på oppgavene: 13.12, 13.27, 13.28, 13.321, 13.334, 13.335, 13.338, 13.340, 13.341
Oppgave: Anta at 44,0 [g] propan (C3H8) forbrenner. Hvor mye masse CO2 blir da dannet? Gå ut fra den balanserte likningen: C3H8 + 5·O2 -> 3·CO2 + 4·H2O.
løsning
Etanol

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...  


Mars 2022
On 02 : Repetisjon kap.12 og 13. Se på oppgavene: 12.307, 12.312, 12.317, 12.321, 12.339

Tavlenotater

Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...  

Ma 07 : Obligatorisk prøve.  Prøven omhandler kap. 12 og 13. Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator, formelark og Fysikktabeller. (Formelark og fysikktabeller kan du få utdelt, hvis du ikke har det selv). Du får utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i: G1-065 kl:12:15-14:00 
On 09 : ... undervisning/tressfysikk er ferdig  
Ma 14 : 1. ekstraprøve : Det er for dere som mangler, eller har strøket i prøve nr. 1 eller 3 Epost er sent (7.mars) til de det gjelder. vær obs på at denne epost må besvares. Det blir indivuelle prøver. I dag blir det gitt prøve nr. 1 og 3
Prøven gjennomføres i: G1-065 kl:12:15-14:00
On 16 : ... undervisning/tressfysikk er ferdig  
Man 21 : 2. ekstraprøve : Det er for dere som mangler, eller har strøket i prøve nr. 2. Epost er sent (7.mars)til de det gjelder. vær obs på at denne epost må besvares. Det blir indivuelle prøver. I dag blir det gitt prøve nr. 2.
Prøven gjennomføres i: G1-065 kl:12:15-14:00  
X :  
Y :  


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray
masse


 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller
Periodesystem

 
 
Oppdatert av Erling Strand   08.03.2022
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold