Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
BRA veien 4
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

 
 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2022
 

 Timeoversikt høsten 2022

  
Onsdag: 12:15 - 14:00  (Rom G1-063, om ikke annet er oppgitt)
Fredag: 12:15 - 14:00  (Rom E1-061, om ikke annet er oppgitt)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid. Fysikk Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
On 24 : Generell orientering. Kap. 1 - Bevegelse. Symboler, benevnelse.
Formelark, Fysikktabeller

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 26 : Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser.
Avstand (s) og fart (v).

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

On 31 : Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene
  1. v=v0 + a·t
  2. s=v0·t + ½·a·t2
  3. s= ((v0 + v)/2)·t   
  4. v2 - v02 = 2·a·s     
kurve
Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

September
Fr 02 : Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

On 07 : Rom G1-065
Regn oppgavene:1.21, 1.24, 1.25, 1.26

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 09 : Erling bortreist; Ingen undervisning. Løs oppgaver 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335
Fasit 1.302-1.331    Fasit 1.332-2.325    Fasit 2.326-2.358    Fasit 2.359-3.321   
Løsningsforslag: 1.313 1.314 1.322 1.325 1.329 1.330 1.332 1.335   
On 14 : Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Friksjon, Tyngdekraft. Fjærkraft.
Se på oppgavene: 2.03,
2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25  

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 16 : Newtons lover. Friksjon, Tyngdekraft. Fjærkraft.
Se på oppgavene: 2.14, 2.15, 2.21,
2.22, 2.24, 2.25

 

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

 

On 21 : Rom G1-065
Løs oppgaver 2.309, 2.313 2.322 2.337 2.342, 2.345
Fasit 1.332-2.325    Fasit 2.326-2.358
Løsningsforslag: 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345,

side-19,

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 23 : Rom G1-065   Obligatorisk prøve. Obligatorisk oppmøte. Prøven omhandler kap. 1 og 2 . Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator. - Formelark og fysikktabeller får du utdelt. Du får også utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i rom G1-065 kl:12:15-14:00
On 28 : Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Se på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08 

Prøve nr.1 er ferdig rettet, og vil bli delt ut i timen

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 30 : Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi og potensiell energi . Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.09.

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 
 

Oktober
On 05 : Videre på energi: Effekt. Mekanisk energi. Se på oppgavene: 4.09, 4.12, 4.16, 4.20, 4.23, 4.26, 4.27

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 
 

Fr 07 : Erling bortreist; Ingen undervisning.
Løs oppgaver: 3.307, 3.308, 3.309 , 4.20, 4.26, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363
Fasit 3.306-3.321    Fasit 3.322-4.323    Fasit 4.324-4.354    Fasit 4.355-5.316
Løsningsforslag:
3.307, 3.308, 4.20(mp4), (pdf),   4.26(mp4), (pdf)   4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363
 
On 12 : Repetisjon av kap.3 og 4.

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 14 : Rom FU1-060   Obligatorisk prøve. Obligatorisk oppmøte. Prøven omhandler kap. 3 og 4 . Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator. - Formelark og fysikktabeller får du utdelt. Du får også utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i rom FU1-060 kl:12:15-14:00
On 19 : kap.5 Bevegelsesmengde og støt. Se på oppgavene: 5.01, 5.02, 5.05

Prøve nr.2 er ferdig rettet, og vil bli delt ut i timen

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 
 

Fr 21 : Impuls. Løs oppgavene: 5.06, 5.07, 5.09, 5.10, 5.304, 5.312  

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

On 26 : Kap. 6 Fysikk i væsker og gasser. Massetetthet, trykk Se på oppgavene: 6.02, 6.03, 6.06, 6.09

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 28 : Oppdrift: Oppdriften er like stor som tyngdekraften på det som blir fortrengt. Tilstandslikningen: pV/T = konstant. Se på oppgavene: 6.13, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21, 6.25, 6.26

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

November
On 02 : Løs oppgavene 6.21, 6.25, 6.26  

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 04 : Det periodiske system
Se på oppgavene: 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356.
Fasit: 5.318-6.326 6.330-6.368
Løsningsforslag: 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356 (mp4)

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
...zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

On 09 : Repetisjon av kap. 5 og 6.  
Se på oppgavene:
5.304, 5.312, 5.316, 5.318, 5.323
Fasit: Fasit 4.355-5.316 5.318-6.326
Løsningsforslag:
5.316, 5.318, 5.323.

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.

...zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 11 : Rom FU1-060   Obligatorisk prøve. Obligatorisk oppmøte. Prøven omhandler kap. 5 og 6 . Husk å ta med skrivepenn, "ikke-kommuniserende" kalkulator. - Formelark og fysikktabeller får du utdelt. Du får også utdelt ark til å skrive på.
- Prøven gjennomføres i rom FU1-060 kl:12:15-14:00
On 16 : Kap. 7 Termofysikk 1. Fast form, Væsker, Gasser. Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
..zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 18 : Løs oppgavene: 7.11, 7.12, 7.14, 7.18, 7.20, 7.22, 7.318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341
Fasit Fasit 7.308-7.347 7.348-8.334
Løsningsforslag:
7,22 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341 (mp4).

Tavlenotater  

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
..zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

On 23 : Ingen undervisning  
Fr 25 : Løs oppgavene: 7.14, 7.18, 7.20, 7.22, 7.318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341
Fasit Fasit 7.308-7.347 7.348-8.334
Løsningsforslag:
7,22 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341 (mp4).

Tavlenotater

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
..zoom-forelesning ligger i Canvas..
 


  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2023
 

 Timeoversikt våren 2023

  
Mandag: 14:15 - 16:00  (Rom G1-063, om ikke annet er oppgitt.)
Onsdag: 08:15 - 10:00  (Rom E1-061, om ikke annet er oppgitt.)

 
Januar 2023
Ma 09 : Resten av kap 7, deretter start på kap 8 Termofysikk 2.  

----- ----- ----
Undervisningen vil også kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-063 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.

 

On 11 :  

Ma 16 :  
On 18 :  

Ma 23 :  
On 25 :  

Ma 30 :  

Februar 2023
On 01 :  

Ma 06 :  
On 08 :  

Ma 13 :  
On 15 :  

Ma 20 :  
On 22 :  

Ma 27 :  

Mars 2023
On 01 :  

Ma 06 :  
On 03 :  


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
masse


 
ANDRE

Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller
Periodesystem

 
 
Oppdatert av Erling Strand   25.11.2022
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold